Teletopia    
    Teletopia
Bruker / Tlf: Passord:
Svaret er JA! - Hva er spørsmålet?
HJEM      OM OSS      SPESIALNUMMER      SMS      ITV      KUNDESERVICE      VEIKAMERA
       

    Milep?ler
Om Teletopia
NLR
   
Velkommen til Teletopia

Om Teletopia - Visjon, forretningsid? og historikk

Slagordet v?rt "Svaret er JA! - Hva er sp?rsm?let?" reflekter Teletopia's visjon om ? v?re den ledende akt?ren p? innovative og fremtidsrettede l?sninger innen intelligent telefoni og interaktive tjenester. Samtidig jobber vi kontinuerlig mot ? v?re et mest mulig brukerorientert og kostnadsdyktig alternativ p? det norske telefoni-markedet.

Forretningsid?
Teletopia's forretningsid? er ? utvikle og levere intelligente telefonil?sninger og plattformer til bedriftsmarkedet. Vi jobber innen omr?dene fast- og mobiltelefoni, SMS, IP og E-post hvor vi kobler telekommunikasjon med databehandling. L?sningene v?re har som form?l ? enten bedre kundebehandlingen, v?re verdi- og inntekts?kende eller kostnadsbesparende. Gjennom v?r kompetanse og erfaring ?nsker vi ? posisjonere oss som den foretrukne samarbeidspartneren for de mest krevende kundene i markedet.

Historikk
Teletopia ble etablert i 1994 som den fjerde teleoperat?ren i Norge etter Telenor, NetCom og Telenor Mobil. Selskapet fikk i 1995 anledning til ? innplassere en egen intelligent telefonsentral i Telenors nett, for ? spesialbehandle telefonsamtaler allerede under selve oppkoblingen av samtalen. Teletopias tjenesteproduksjon var dermed en direkte konkurrent til Telenors tjenesteproduksjon, og Teletopias IN-sentral var en direkte parallell til Telenors IN-sentral. Senere har Teletopia utviklet tjenestespekteret og tilrettelagt for verdiskapning ovenp? den teletekniske verdi?kningen som skjer i forbindelse med anropsoppsettet. Funksjonaliteten dekker fast- og mobil telefoni, SMS, IP og E-post.

Fleksibiliteten i v?re plattformer har muliggjort utviklingen av et meget bredt spekter av produkter og tjenester. Som eksempler kan nevnes at vi st?r for telefoni-l?sninger til nesten hvert fjerde energiverk i Norge, telefonfakturerte tjenester til et stort utvalg kunder, blant dem Norsk Rikstoto, informasjonstelefoner til for eksempel Oslo Lufthavn Gardermoen og Statens Veivesen, telefonbaserte betalingsl?sninger til Oslo- og Trondheim Kommune (Piggdekkavgiften), EasyPark og TV-aksjonen. Videre leverer vi verdi?kende tjenester til b?de aviser, radiostasjoner, TV2 og NRK2.

Utviklingen og ?kningen i antall kunder har v?rt stor for Teletopia siden starten. Siden den gang kjennetegnes Teletopia ved ? v?re innovative, og ved gleden av ? jobbe med nye og fremtidsrettede produkter. Dette, sammen med sunn forretningsdrift, har bidratt til at Teletopia har levert positive resultater i alle ?r fra dag en.

Org. nr.: 986734651 Adresse: Vollsveien 9-11, 1366 Lysaker

Clicky      © 1998-2017 :teletopia All rights reserved. Tel: +47 22004600, Fax: +47 22004611. Kundeserv: 46004000